Signalflag, rækkefølge, lidt teori, international signalbog, om ICAO-alfabet
og om signalflags betydninger.Signalflag, rækkefølge ved festlige lejligheder.     (Træk venligst i bjælken til højre nedad ==>)

En mand der hed noget med B..., England, havde for mange mange år siden fundet ud af hvordan
flagene farve-teknisk ser pænest ud ved ophængning, samt at denne ophængning IKKE havde
nogen tekst-betydning.
Denne rækkefølge er derfor blevet en ’standard’ for festlig-signalflag-ophængning, også kaldet
"Flag over top".

Signal Flags, on holidays or during parades, all the signal flags are hoisted from the bow to the top of the mast
and down to the stern, in a very colorful display known as dressing ship.
Someone named B... in England, had for many many years ago, found out how to mixed the flags together in a
nice order due to the color in the flags, AND important, without any meaning.
Since then, this order to put flags together has been 'the standard'

Signal flag i rigtig rækkefølge. /Flags in the right order

Rækkefølgen er som vist: /Order as shown:
E, Q, 3, G, 8, Z, 4, W, 6, P, 1=Ett, I, Svarstander/Answer, T, Y, B, X, 1.Lighed, H,
(cirka-skillepunkt ved ophængning / About halfway)
3.Lighed, D, F, 2.Lighed, U, A, O=Oscar, M, R, 2, J, 0=Nul, N, 9, K, 7, V, 5, L, C, S

========================
Lidt teori om signalflag, /(In Danish only):Gerne have ovenstående skema i stor størrelse ? (pdf-fil) Tryk her     Endda m/ navne


Alle bogstaver og tal har et flag/stander. Lighedsflag er de korte trekantede flag.

Nu er der kun ét flag af hvert bogstav, - men hvis vi for eksempel ville stave til ABBA,
ville det se følgende ud:
A-flaget
B-flaget
2. ligheds-flag (skal ligne det 2. flag som her er et B-flag)
1. ligheds-flag (skal ligne det 1. flag som her er et A-flag)

(Bemærk dog,
  Lighedsflag-NR gælder kun for SAMME TYPE flag     (tal   ELLER   bogstaver).
  Skulle vi f.eks skrive BW188, hejses: "B" "W" "1" "8" og "2.lighed",   som her lig "8")

Svarstander er den lange 'slikkepind',
Halvt op: Jeg kan se dine flag, jeg kikker i Den Internationale Signalbog.
Helt op: Betyder koden fra den International Signalbog 'er forstået'.
(Alle skibe over 20 ton, skal have denne bog ombord.)

F.eks vil 'UW' fra signal(kode)bogen, betyde: Jeg ønsker Dem god rejse.
'BW188' betyder: Misvisnende kurs De skal styre mod mig er 188.
Mens 'SN' betyder : Stop øjeblikkeligt. Flygt ikke. Sæt ikke bådene i vandet. Brug ikke
radioen, Hvis De nægter at adlyde, åbner jeg ild i mod Dem. (!)

Det smarte er nu, at vor signalbog er skrevet på dansk, en kineser har sin bog skrevet
på kinesisk, en spanier på spansk osv. Signalflagene er ens i hele verden.
Det betyder at vi ved hjælp af signal(kode)bogen kan tale med alle, uanset om de er
kinesere, spanjoler eller andet.

Nu som VHF-radioen er opfundet og flag er besværligt at hejse op og ned, bruger vi
i dag derfor radioen:
Vi siger for eksempel "INTERCO Uniform Whiskey". Interco betyder at jeg benytter
Den Internationale Signalbog, og Uniform Whiskey betyder blot bogstavene UW,
- som i kodebogen betød   'Jeg ønsker Dem God Rejse'.

Vil du se en 'hjemmelavet' kopi af Signal-bogen ? Tryk her


Ved køb af signalflag følger en pose normalt med

= = = = = = = = = = = = = = = =

Alle bogstaver har et 'navn'.
- for eksempel bogstavet A hedder ALFA, B hedder BRAVO, C hedder CHARLIE, osv. ...
  dette alfabet kaldes ICAO-alfabetet.

Det er rigtig godt at kunne de navne, for når forbindelsen er dårlig, Jeg har benyttet det
meget når ord som kan være svære at høre rigtig i en radio eller telefon. For eksempel
kan det være svært at høre forskel på B og V,   N og M   ...

Fremsig gerne vanskelige ord med tre bogstaver ad gangen,   (mit navn)   Billenstein :
Bravo-India-Lima,   Lima-Echo-November,   Sierra-Tango-Echo,   India- November.

I øvrigt har næsten alle signalflag sin egen betydning hvis de ses og hænger helt alene.
Her følger den samlede oversigt:       (Signaler for fiskebåde udeladt)

A ALFA Jeg har dykker ude. Hold godt klar med langsom fart.
B BRAVO Jeg laster eller losser eller transporterer farligt gods.
C CHARLIE Ja (Bekræftende eller "Betydningen af den foregående gruppe er )
bekræftende")
D DELTA Hold klar af mig; jeg har vanskelig ved at manøvrere
E ECHO Jeg drejer styrbord
F FOXTROT Jeg er ikke manøvredygtig , sæt Dem i forbindelse med mig
G GOLF Jeg ønsker lods
H HOTEL Jeg har lods ombord
I INDIA Jeg drejer bagbord
J JULIETT Jeg er i brand og har farlig gods om bord. Hold godt klar af mig
K KILO Jeg ønsker at komme i forbindelse med Dem
L LIMA Stop Deres skib øjeblikkeligt
M MIKE Mit skib ligger stoppet uden at gøre fart gennem vandet
N NOVEMBER Nej (Nægtende eller "Betydningen af den foregående gruppe er
benægtende")
O OSCAR Mand over bord
P PAPA Alle mand skal komme om bord, da skibet skal afgå
Q QUEBEC Mit skib er smittefrit; og jeg anmoder om frit samkvem med land
R ROMEO - ingen betydning -
S SIERRA Min maskine går bak
T TANGO Hold klar af mig, jeg er beskæftiget med par fiskeri
U UNIFORM De stævner mod fare
V VICTOR Jeg behøver hjælp
W WHISKEY Jeg behøver lægehjælp
X X-RAY Afbryd Deres forehavende og giv agt på mine signaler
Y YANKEE Jeg driver for mit anker
Z ZULU Jeg ønsker slæbebåd

Alt er ganske ligetil, hvis man bare lige véd det.

Steen Billenstein, Gilleleje

Forside