Rorbremse

Forside /Main


Ror-pind udstyret med en tap som vist, og den kan drejes til siden.
Rudder-arm as shown, with a dowel which can be turn to one side

Her ses tap drejet.
The dovel is turned a bit.

Bolt er slæbet 'halvt' som vist.      
Når pinden drejes bliver hullet mindre

The bolt is made 'half' as shown.
When the dowel is turned the hole
will decrease

Tappen drejet, hullet ER mindre ...

The dowel is turned, the hole became SMALLER ...Forenden af linen, er monteret en
dobbel elastik-line

At the end of rope is a double rubber line mounted