Marieholm 26 med støtte
lavet af 2 jerndrager med kæder.