Det VIGTIG at den forreste(venstre) bjælke ligger LÆNGST fremme
da tyngdepunktet ligger kun få cm bag denne.

(It is IMPORTANT to place the front(left) one MOSTLY to the left !)
God ide at sætte et mærke på kølen hvortil placere båden næste gang ...
Good idea to set a mark on the keel where to place the boat next time...