Mini-havnelods Svenske Havne nær Gilleleje, Lerhamn

Lerhamn er den mindste havn af de i denne hjemmesides nævnte.


Lerhamn set fra luften

Trods det, har havnen en båd hjemhørende med en køldybde på 1,80 m !
Det anbefales at anløbe første gang i MEGET svag vind, eller fralandsvind.


Søkort, bemærk internt brug, venligst udlånt af Hans Grönwall , Nyhamnsläge

Følg lede-linier som vist på nedenstående billede.

Følg ovenstående Ledelinie [rød] INDTIL 'Landsbyens hovedgade'[violet] er overett
- da følge [violet] (næsten samme som retning mod badebro v/ havnen)
- og tæt ved havnen følges blot langs 4-5 grønne bøjerTil venstre ses den blå båd som opgives at stikke 1,80 meter


Kik langs kaj


Badeliv...


Svensk idyl, eller mere præsist: Skånsk idyl (se det skånske flag)

Se noget spændende?
Gå sydøst, senere øst ud af byen, op til hoved-landevejen, gå (400m?)til venstre mod nord.
Her ligger en imponerende svensk herregård, Krapperup, med fri indgang til haven.
Om sommeren servering kaffe-kage...


Avlsbygning lavet i kampesten


Herregårdsbygningen


Og haven, med fri adgang


- med flotte træer

Helt nederst i haven, - kan man gå lidt mod syd, dernæst en genvej ned mod havnen.


- og ellers, hvad kan man så?


Man kan gå en tur på den gamle nedlagte jernbane til Mölle (Tur-retur ca. 8 km)
(Fra havnen lige op (retning ca. NØ) op til den gamle jernbane)

Kommunen har opsat et helt nyt og pænt toilet op ved vinterbådpladsen ca. 80 m
op ad vejen fra havnen


Det nye pæne toilet. (2016)
Bemærk at svenskerne overalt er meget dygtige med adgang for handicappede.
Her hjemme kunne mange kommuner/arkitekter lære meget herom.

Forside, Svenske Havne