Mini-havnelods Svenske Havne nær Gilleleje, Ramsjöhamn


Ramsjöhamn set fra luften

Fin lille havn. Kun en lille iskiosk samt toilet+bad
Til gengæld en flot travetur langs kysten op til Torekov i gennem fredet område.
Gæstepladser langs mole yderst.


2016: Jazz, 60-musik ect. hver torsdag 19 til 22 hver torsdag i juli + 1. torsdag i august


Ramsjöhamn ligger under den store vindmølle, - set fra Kullen


To sæt ledefyr leder ind til havnen, - med en rød bøje på 'hjørnet'

2016 iflg. Havnefoged:
Havnen 1,5, Yderst i havnen og renden er gravet til 1,6 m dybde.
Bemærk et par store sten på nordsiden UDENFOR den 18 m brede rende

Forside, Svenske Havne