Mini-havnelods Svenske Havne nær Gilleleje, Svanshal

En MEGET lille havn, se nedenstående kort.
Men egentlig nogenlunde samme størrelse som Arildsläge

Ligger i bugten Skälderviken på nordsiden af Kullen, ca. midt inde i bugten's sydsiden.
I følge Komma's er der 2,4 m på yderste del af nordlige mole, delvis også på den østlige mole.


Svanshal set fra luften


Der er nemt at sejle ind til havnen.


Her ses havnen udefra, følg rød markering lige rundt havnemolen


Indsejlingen, god lang dyb plads her til højre


Havnen set mod det sydøstlig hjørne


Havnen set mod nordvest


Svanshal var/er et lille gammelt fiskerleje


Svanshal ligger meget fjernt til alt, - men de får vistnok post...


Mange huse af træ


Eller bindingsværk ...

Forside, Svenske Havne